Gramatyka angielska

dział

Past Continuous czyli czas przeszły ciągły

dział: Czasy gramatyczne (Tenses)

Past Continuous to tzw. czas przeszły prosty, używany do określenia, iż coś działo się przez określony, dłuższy czas w przeszłości. Przełożony bezpośrednio na język polski, tłumaczony jest na „robiłem, robiłam”. Często, zestawiony z czasem Past Simple akcentuje, że jedna krótka czynność miała miejsce podczas drugiej, znacznie dłuższej.

Ale do rzeczy. Past Continuous tworzymy poprzez zestawienie czasownika „was”, „were” wraz innym czasownikiem w tzw. formie –ing.

W kolejnych osobach Past Continuous będzie wyglądać:

I was doing – ja robiłam

You were playing – ty grałaś

He/she/it was working – On/Ona/Ono pracował/pracowała/pracowało

We were sleeping – My spaliśmy

You were drinking – Wy piliście

They were reading – Oni czytali

Kiedy zestawiamy Past Continuous z czasem Past Simple pokazujemy iż jedna czynność (krótka) miała miejsce podczas drugiej, dłuższej.

Np.:

W zdaniu „Kiedy zadzwoniłaś, jadłam obiad” pokazuje dwie czynności. Ze zdania wynika iż  czynność „zadzwoniłaś” jest krótsza w stosunku do „jadłam obiad”. Pierwsza wydarzyła się podczas trwania drugiej. W tłumaczeniu angielskim czynność krótsza będzie w czasie Past Simple, ta dłuższa w czasie Past Continuous.

Powyższe zdanie będzie więc brzmiało:

When you called, I was eating dinner.

Analogicznie, podobne zdania będą wyglądać:

He was jogging when he met John – Biegał kiedy spotkał Johna.

He drank 3 coffees when he was listening to the lecture – Wypił 3 kawy kiedy słuchał wykładu.

They were taking a shower when the telephone rang – Brali prysznic kiedy zadzwonił telefon.

Pytania w czasie Past Continuous zadajemy stosując zabieg inwersji, z przodu zdania dostawiając ewentualny pytajnik.


Komentarze
tee_140.jpg
TEE
Wyszukaj swój wymarzony kurs językowy za granicą!
 
To takie proste. Wejdź na stronę www.tee.pl i znajdź najlepszą ofertę skierowaną właśnie do Ciebie!
www.tee.pl
logo_150px.gif
EF to największa na świecie sieć zagranicznych szkół językowych!

Oferuje możliwość nauki 7 języków obcych w 41 własnych szkołach językowych.
Tel. (22) 825-01-31
www.ef.pl
facebook.com/EFPolska

Kursy językowe za granicą ze Sprachcaffe
- mix nauki, przygody, wakacji, wypoczynku.

 
Zapraszamy na szalone i efektywne wyjazdy!
32 szkoły - 7 języków obcych - 14 państw...;-)
Tel. 690 323 898
Sprachcaffe.com

JPEdukacja
Kursy językowe
dla studentów za granicą

 
Ponadto:
• Obozy językowe
dla dzieci i młodzieży
• Szkoła średnia
i studia za granicą
• Nauka i praca
w Australii i Kanadzie
www.jpedukacja.pl


LEXIS - nauka języka za granicą
LEXIS reprezentuje szkoły językowe z takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Malta, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Peru, Meksyk, Chiny, Japonia. Więcej>>>
Podręczna lista czasowników nieregularnych
infinitive/past simple/past participle
abide/abode/abode
alight/alit/alit
arise/arose/arisen
awake/awoke/awaked
be/was,were/been
bear/bore/born
beat/beat/beaten
become/became/become
befall/befell/befallen
beget/begot/begot
begin/began/begun
behold/beheld/beheld
bend/bent/bent
bereave/bereft/bereft
beseech/beseeched/beseeched
bestride/bestrode/bestridden
bet/bet/bet
betake/betook/betaken
bid/bid/bid
bind/bound/bound
bite/bit/bitten
bleed/bled/bled
blow/blew/blown
break/broke/broken
breed/bred/bred
bring/brought/brought
broadcast/broadcast/broadcast
build/built/built
burn/burnt/burnt
burst/burst/burst
bust/bust/bust
buy/bought/bought
cast/cast/cast
catch/caught/caught
chide/chid/chid
choose/chose/chosen
clap/clapped/clapped
cleave/cleft/cleft
cling/clung/clung
clothe/clad/clad
come/came/come
cost/cost/cost
creep/crept/crept
crow/crew/crowed
cut/cut/cut
dare/dared/dared
deal/dealt/dealt
dig/dug/dug
dive/dived/dived
do/did/done
draw/drew/drawn
dream/dreamt/dreamt
drink/drank/drunk
drive/drove/driven
dwell/dwelt/dwelt
eat/ate/eaten
fall/fell/fallen
feed/fed/fed
feel/felt/felt
fight/fought/fought
find/found/found
fit/fit/fit
flee/fled/fled
fling/flung/flung
fly/flew/flown
forbid/forbade/forbidden
forecast/forecast/forecast
foresee/foresaw/foreseen
foretell/foretold/foretold
forget/forgot/forgotten
forgive/forgave/forgiven
forsake/forsook/forsaken
freeze/froze/frozen
get/got/got
give/gave/given
go/went/gone
grind/ground/ground
grow/grew/grown
hang/hung/hung
have/had/had
hear/heard/heard
hide/hid/hidden
hit/hit/hit
hold/held/held
hurt/hurt/hurt
inlay/inlaid/inlaid
keep/kept/kept
kneel/knelt/knelt
knit/knit/knit
know/knew/known
lay/laid/laid
lead/led/led
lean/leant/leant
leap/leapt/leapt
learn/learnt/learnt
leave/left/left
lend/lent/lent
let/let/let
lie/lay/lain
lie/lay/lain
light/lit/lit
lose/lost/lost
make/made/made
mean/meant/meant
meet/met/met
melt/melted/molten
mislead/misled/misled
mistake/mistook/mistaken
misunderstand/misunderstood/misunderstood
mow/mowed/mown
overdraw/overdrew/overdrawn
overhear/overheard/overheard
overtake/overtook/overtaken
pay/paid/paid
prove/proved/proven
put/put/put
quit/quit/quit
read/read/read
rid/rid/rid
ride/rode/ridden
ring/rang/rung
rise/rose/risen
rive/rived/riven
run/ran/run
saw/sawed/sawn
say/said/said
see/saw/seen
seek/sought/sought
sell/sold/sold
send/sent/sent
set/set/set
sew/sewed/sewn
shake/shook/shaken
shave/shaved/shaven
shear/shore/shorn
shed/shed/shed
shine/shone/shone
shoe/shod/shod
shoot/shot/shot
show/showed/shown
shrink/shrank/shrunk
shut/shut/shut
sing/sang/sung
sink/sank/sunk
sit/sat/sat
slay/slew/slain
sleep/slept/slept
slide/slid/slid
sling/slung/slung
slink/slunk/slunk
slit/slit/slit
smell/smelt/smelt
sneak/sneaked/sneaked
sow/sowed/sown
speak/spoke/spoken
speed/sped/sped
spell/spelt/spelt
spend/spent/spent
spill/spilt/spilt
spin/span/spun
spit/spat/spat
split/split/split
spoil/spoilt/spoilt
spread/spread/spread
spring/sprang/sprung
stand/stood/stood
steal/stole/stolen
stick/stuck/stuck
sting/stung/stung
stink/stank/stunk
stride/strode/stridden
strike/struck/struck
string/strung/strung
strip/stript/stript
strive/strove/striven
sublet/sublet/sublet
sunburn/sunburned/sunburned
swear/swore/sworn
sweat/sweat/sweat
sweep/swept/swept
swell/swelled/swollen
swim/swam/swum
swing/swung/swung
take/took/taken
teach/taught/taught
tear/tore/torn
tell/told/told
think/thought/thought
thrive/throve/thriven
throw/threw/thrown
thrust/thrust/thrust
tread/trod/trodden
undergo/underwent/undergone
understand/understood/understood
undertake/undertook/undertaken
upset/upset/upset
vex/vext/vext
wake/woke/woken
wear/wore/worn
weave/wove/woven
wed/wed/wed
weep/wept/wept
wet/wet/wet
win/won/won
wind/wound/wound
withdraw/withdrew/withdrawn
withhold/withheld/withheld
withstand/withstood/withstood
wring/wrung/wrung
write/wrote/written
zinc/zinced/zinced