Gramatyka angielska

dział
Znaleziono wszystkich: 5
Z zasady czasownik odpowiada na pytanie „co robi?”, jednak w języku angielskim na znacznie bardziej rozbudowaną funkcję. W języku angielskim to niemalże temat rzeka. Występuje jako orzeczenie, operator czy też czasownik posiłkowy, może mieć różne formy i odmianę regularną lub nieregularną.
Czasowniki posiłkowe to niezmiernie często występujące zjawisko w języku angielskim. Z zasady nie mają osobnego znaczenia, a jedynie wspomagają inne czasowniki w tworzeniu czasów lub bardziej złożonych struktur gramatycznych. Do najczęściej występujących czasowników posiłkowych i ich zastosowań należą:
Dla uczących się języka, czasowniki modalne należą do jednej z ulubionych części gramatyki. Ten fakt spowodowany jest przede wszystkim tym, że czasowniki modalne mają zawsze tą samą formę, są nieodmienne a czasownik jaki za nimi stoi jest zawsze w formie bezokolicznika. Przeczenie tworzymy poprzez dodanie to czasownika słówka „not” oraz skracając całą formę. Pytanie zadawane jest przez inwersję a wyjątków jest na przysłowiowe lekarstwo.
Są czasowniki, które nie mogą występować w tzw. wersji „ing”. Należą do nich przede wszystkim czasowniki wyrażające uczucia, takie jak „like”, „love”, „hate’ czy detest, ale też wszystkie wyrażające stany, jak chociażby „want”, „understand” czy też „see”. Jeśli nie możemy zastosować wersji continuous, wyrażamy dane stany korzystając z czasu Present Simple. Od wszystkiego są jednak wyjątki.
Czasownik może występować w następujących formach:

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg